صفحه 1 از 1

زمستان تعمير مي كنيم، تابستان توليد

مديركل دفتر فني توليد توانير
تعميرات واحدهاي نيروگاهي در فصل تعميرات امسال، در حدود 12 هزار مگاوات بيشتر از ظرفيت نصب شده برق كشوراست، چرا كه برخي واحدها دوبار تحت تعمير قرارمي گيرند.اكنون ظرفيت نصب شده برق كشور به 70 هزار و 165 مگاوات مي رسد.

تميز كاري لوله هاي بويلر بوسيله امواج صوتي

چکیده خبر موجود نیست.

نيروگاه زباله سوز با راندمان بالا

چکیده خبر موجود نیست.

گزارش Canary IV خلاصه اخبار تغيير اقليم

چکیده خبر موجود نیست.
صفحه 1 از 1