صفحه 1 از 1

طراحي و ساخت 6 روبات ويژه برقي / بكارگيري روبات ها در بخش تعمير و نگهداري +تصاوير

مديركل دفتر امور تحقيقات برق شركت توانير از موفقيت متخصصان داخلي خبر داد
مديركل دفتر امور تحقيقات برق شركت توانيربا بيان اين مطلب به اهميت بهره گيري از فن آوري روباتيك در صنعت برق اشاره كرد و كاربرد مستقيم روباتها در اين صنعت را بيشتر به حوزه بهره برداري و تعمير و نگهداري مربوط دانست.

بازخواني جعبه سياه برق / حاشيه نگاري براي يك نشست غيرمعمولي

"جعبه سياه برق" اين اصطلاحي است كه يكي از سخنران به كساني نسبت مي دهد كه اين نشست به مناسبت مستندسازي تجربيات آنها برپا شده است. موضوعي كه اين بار مديران روابط عمومي را دورهم جمع كرده بود، كمي متفاوتتر از گردهمايي هاي معمول پيشين بود.

حجم تعميرات امسال20 هزار مگاوات بيشتر از ظرفيت نيروگاه هاي حرارتي است

مديركل دفترپشتيباني فني توليد توانير همچنين در خصوص نيروگاه هاي جديدي كه بايد تا فصل پيك تابستان وارد مدار شوند نيز گفت: براساس برنامه ريزي صورت گرفته در مجموع بيش از 1400 مگاوات ظرفيت نيروگاهي وارد مدار توليد خواهد شد.

تلاش مي كنيم پروژه هاي الويت دار وارد شبكه شود

مديرعامل برق منطقه اي تهران در ششمين كنفرانس نيروگاه هاي برق
طبق آمارهاي بين المللي بايد تا سال 2050 بيش از 75 درصد از خودروهاي جهان تبديل به برقي شوند و ما نيز براي خودروهاي برقي بايد توسعه نيروگاهي انجام بدهيم. اين كار در حال پيگيري است و مطالعه هايي انجام شده است و قرار است با خودروسازان نيز هماهنگي هاي لازم انجام شود.

سيستمهاي پيشرفته توربينهاي گازي ATS

چکیده خبر موجود نیست.
صفحه 1 از 1