صفحه 1 از 1

تعيين اهداف 12 گانه صنعت برق در سند چشم انداز توانير

سند چشم انداز توانير در افق 1404 نهايي شد
سند چشم انداز شركت توانير در افق سال 1404 پس از جلسات متعدد، نهايي شد. در اين سند اهدافي 12 گانه براي صنعت برق ترسيم شده است كه از آن جمله مي توان به تاب آوري شبكه و توانمندي صنعت در مديريت بحران و پدافند غير عامل، اتوماسيون و هوشمندسازي شبكه برق، كسب فناوريهاي نوين و كاربردي، مركزيت تبادل برق در منطقه و مديريت عرضه و تقاضاي برق اشاره كرد.

لزوم مستند سازي تجارب گذشته در صنعت برق

در نخستين جلسه كميته مديران پانزدهمين كنفرانس بين المللي در توانير تاكيد شد
معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير نخستين جلسه كميته مديران پانزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت؛ برنامه تربيت مديران آينده را به عنوان يكي از محورهاي اصلي كنفرانس مديريت دانست و گفت: در سالهاي گذشته بيشتر سازمانها به مواردي غير از منابع انساني پرداختند، درحالي كه مديريت منابع انساني يكي از مهمترين چالش هاي سازمانها محسوب مي شود.

ضرورت رعايت اصل عدالت استخدامي

معاون منابع انساني و تحقيقات شركت توانير تاكيد كرد
معاون منابع انساني و تحقيقات شركت توانير گفت: مديران بايد نسبت به رعايت اصل عدالت استخدامي اهتمام كنند.

هرگونه جذب و بكارگيري نيروي انساني، بدون طي فرآيند آزمون، مغاير با اصل عدالت استخدامي است

معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير عنوان كرد
در همايش آموزشي ورود چارت سازماني در بانك اطلاعات نيروي انساني، معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير گفت: صنعت برق كشور شايسته بهترين ها است و لازمه اين امر بكارگيري بهترين نيروهاي انساني در چارچوب قوانين و مقررات ابلاغي از طريق آزمون و آن فرصت هايي كه قانون براي قسمتي از بخشهاي شغلي درنظر گرفته انجام شود.

ثبت 96 درصد تطبيق در عملكرد برق منطقه اي تهران

در جريان مميزي مشخص شد
معاون منابع انساني وتحقيقات شركت توانير با اشاره به بررسي 1399 مورد چك ليست در جريان فرايند مميزي شركت برق منطقه اي تهران گفت: در ارزيابي هاي اوليه مشخص شد موارد عدم تطبيق، كمتر از 50 مورد بود.

پروژه ها را ارزان تر اجرا مي كنيم

توسط مديرعامل برق منطقه اي خراسان و در جلسه با مديركل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو و معاون منابع انساني توانير تاكيد شد
معاون منابع انساني شركت توانير با اشاره به حضور و ارزيابي سازمان ملي بهره وري آسيايي در ايران و بررسي شركت هاي دانش بنيان ، اظهار داشت: باتوجه به جايگاه منحصر به فرد شركت برق منطقه اي خراسان ، اين شركت مي تواند مورد ارزيابي سازمان ملي بهره وري آسيايي قرار گيرد.

آخرين جزئيات آزمون استخدامي شركت هاي وابسته توانير

آزمون استخدامي سال 94 شركتهاي وابسته به توانير برگزار مي شود

عزم جدي صنعت برق براي استفاده از نرم افزارهاي بومي مطالعات شبكه برق

در نشست بومي سازي نرم افزارهاي مطالعات شبكه برق در توانير عنوان شد
مدير كل دفتر فن آوري اطلاعات و آمار توانير توانمندي توليد نرم افزار در كشور را فراتر از انتظار دانست و با اشاره به خودكفايي صنعت برق در توليد محصولات اساسي بخشهاي توليد، انتقال و توزيع ، موفقيت در عرصه نرم افزاري را نيازمند هماهنگي ، تعامل و همدلي دانست.

نمودارسازماني جديدتوزيع برق زنجان بررسي شد

باحضور معاون مديركل دفترتوسعه مديريت وبهره وري شركت توانير
:باتوجه به تحولات اخير در بهره گيري از فناوري هاي نوين از جمله استفاده از تجهيزات خط گرم، بورس انرژي برق و ... تغييرات اساسي در فعاليت هاي پرسنل درسازمان ايجاد كرده است و بايستي با رويكرد افزايش بهره وري در ساختارجديد نمودار سازماني شركت هاي توزيع برق گام برداشت.

اجراي نظام ارزيابي عملكرد مديران و كارمندان دربرق منطقه اي خوزستان

معاون منابع انساني شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: نظام ارزيابي عملكرد مديران و كارمندان از ابتداي سال 93 در شركت برق منطقه اي خوزستان اجرايي شد.

ساماندهي و اجراي صحيح قوانين و آيين نامه ها، هدف اصلي مميزي صنعت برق

فروردين 93- همايش مميزان صنعت برق ايران برگزار شد
همايش مميزان صنعت برق ايران با برپايي آموزشهاي عمومي و اختصاصي مبتني بر مميزي بومي صنعت برق، طي 2 روز در پژوهشگاه نيرو برگزار شد.

نشست تخصصي برق در يازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت برگزار شد

در اين دوره 78 تجربه به دست كارگروه برق رسيد كه اعضاي كارگروه پس از بررسي، 32 تجربه را به دبيرخانه كنفرانس ارسال كردند و در نهايت از اين بين 8 تجربه به منظور ارائه شفاهي و 11 تجربه نيز در قالب پوستر ارائه شد.

كارگروه راهبردي شركت توانير در مازندران تشكيل جلسه داد

به گفته مدير كل توسعه مديريت و بهره وري شركت توانير، هم اكنون بحث راهبردي از مطالعات كليدي وزارت نيرو است و درهمين راستا نقشه راه تدوين برنامه هاي اجرايي براي تعالي سازمان درشركت هاي توزيع ترسيم شده است .

آغاز رسمي اجراي طرح تجزيه و تحليل مشاغل

نشست هم انديشي تدوين و بازنگري اهداف كلان و خرد حوزه هاي تخصصي توانير برگزار شد
در اين پروژه شرايط احراز يك شغل تبيين و فعاليت هاي شغل مشخص مي شود.همچنين جنبه هاي ملموس و غيرملموس شغل شناسايي و زمينه هاي تشويقي مالي و معنوي آن نيز مورد بررسي قرار مي گيرد.

جايزه سطح يك پيشرو در مديريت سلامت اداري به توانير رسيد

يك سوم جوايز مديريت سلامت اداري در دست برقي ها
در دومين دوره مديريت سلامت اداري كه مراسم اختتاميه آن در تهران برگزار شد، شركت توانير علاوه بر كسب عنوان "سازمان برگزيده بخش انرژي"؛ جايزه "سطح يك سازمان هاي پيشرو سلامت اداري" را نيز تصاحب كرد.

عملكرد قابل قبول توانير در توجه به سلامت اداري

صدور بيش از 250 مصوبه، تشكيل جلسه مرتبط با سلامت اداري تنها يك روز پس ازابلاغ قانون، انجام وظايف چندين ماه زودتر از آنكه وزارت نيرو درخواستي از شركت در اين زمينه داشته باشد، از جمله كارهايي است كه به گفته مهندس كرم رضائي معاون منابع انساني و تحقيقات توانير، تاكنون با تشكيل كميته اي مرتبط صورت گرفته است.

جايزه سطح 1 "مديريت سلامت اداري سازمان هاي پيشرو " به توانير رسيد

يك سوم جوايز سلامت اداري در دست برقي ها
در دومين دوره آيين مديريت سلامت اداري كه در تهران برگزار شده بود، شركت توانير جايزه سطح يك سازمان هاي پيشرو سلامت اداري را كسب كرد.
صفحه 1 از 1