صفحه 1 از 1

دسترسي توانير به جغرافياي خاموشي هاي برق كشور

سرپرست دفتر نظارت بر توزيع توانير خبرداد
سرپرست دفتر نظارت بر توزيع توانير گفت: با يكپارچه سازي منابع اطلاعاتي در شركتهاي توزيع برق، دسترسي توانير به به جغرافيايي كليه خاموشي هاي برق كشور امكان پذير شد.

توسعه اقتصادي كشور بدون توسعه انرژي امكانپذير نيست/ سالانه 30 هزارمگاوات آمپر ترانسفورماتور در كشور نياز است

رئيس كنفرانس و نمايشگاه بين المللي ترانسفورماتور
اگر بر اساس برنامه هاي جاري كشور حركت كنيم مي توانيم تحريم ها را بدون آسيب رساندن به پروژه ها پشت سر بگذاريم.

پست برقي كه با استفاده از تجهيزات يك پست ديگر ساخته شد

در ايلام
متخصصان كشور موفق شدند پست برقي را با استفاده از تجهيزات كنار گذا شته شده پستي ديگر بسازند كه به اين ترتيب بالغ بر 7.5 ميليارد ريال در هزينه ها صرفه جويي شد و علاوه بر تجربه جديدي در اين خصوص به دست آمد.

دريافت خدمات برقي از طريق سيستم پيامك

در هرمزگان امكان پذير شد
با راه اندازي اين سامانه از خدماتي نظيراعلام كاركرد كنتور،آگاهي ازميزان بدهي، دريافت تسويه حساب و ارسال پيشنهادات و انتقادات به مشتركان صورت مي گيرد. خاطرنشان مي سازد كه سالانه بيش از 200هزار مراجعه به ادارات برق استان جهت دريافت خدمات به صورت حضوري صورت مي گيرد كه با راه اندازي اين سامانه علاوه بر صرفه جويي در زمان و هزينه مراجعه به ادارات، اين خدمات با كيفيت مطلوب در اسرع وقت در دسترس 528 هزار مشترك برق استان قرار مي گيرد.

آيين نامه اجراي قانون احداث تونل مشترك

(بانضمام اصلاحيه آن مورخ 4/5/85 )

فراخوان مربوط به توليد پراكنده .

چکیده خبر موجود نیست.

سيزده مقاله از ايران در كنفرانس CIRED2007 پذيرفته شد .

چکیده خبر موجود نیست.

بيست وششمين اجلاس و كميسيون بين المللي روشنايي CIE .

چکیده خبر موجود نیست.

ليست کنفرانسهاي کشور هاي مختلف

چکیده خبر موجود نیست.

مجموع مقالات كنفرانس CIRED

چکیده خبر موجود نیست.

شرح خدمات اتوماسيون پست و فيدر فشارمتوسط

(ابلاغيه معاونت محترم امور برق طي نامه شماره 3132/1301 مورخ 17/4/85

اطلاعيه معاونت محترم امور برق

جايگزيني هاديهاي مس به آلومينيوم در كابلهاي زميني فشار متوسط و ضعيف
صفحه 1 از 1