صفحه 1 از 2

تشكيل صد گروه بازرسي براي شناسايي برق هاي غيرمجاز در مازندران

تا سال 95 بيش از 100 گروه بازرسي براي بررسي انشعابات غير مجاز در توزيع برق مازندران فعال خواهند شد.

گزارش تصويري مبادله تفاهمنامه در برق منطقه اي اصفهان

شرکتهاي توزيع شهرستان اصفهان و استانهاي اصفهان و چهارمحال و بختياري روز 20 آبان طي جلسه اي که در شهر اصفهان برگزار شد ، تفاهمنامه آغاز فعاليت براساس قانون استقلال شرکتهاي توزيع نيروي برق و همچنين صورتجلسه تحويل و تصرف دارايي هاي خود را با شرکت برق منطقه اي اصفهان مبادله کردند .

اجراي قانون استقلال در جنوب غرب ايران(گزارش تصويري)

مجريان قانون استقلال در استانهاي خوزستان و کهگيلويه و بوير احمد نيز با مبادله تفاهمنامه و صورتجلسه تحويل و تصرف داراييها بطور رسمي به اجراي قانون در اين استانها مي پردازند.

گزارش تصويري مبادله تفاهمنامه در استان گيلان

شرکت توزيع نيروي برق استان گيلان فعاليت خود را بر اساس قانون استقلال شرکتهاي توزيع ادامه مي دهد.

مبادله تفاهمنامه در برق منطقه اي تهران

تفاهمنامه آغاز فعاليت شرکتهاي توزيع نيروي برق براساس قانون استقلال شرکتهاي توزيع نيروي برق در استانها و همچنين صورتجلسه تحويل و تصرف دارايي ها و انتقال بدهي ها، حقوق ، تعهدات و حقوق عمومي شرکتهاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ ( مناطق 22 گانه تهران بزرگ ) ، غرب استان تهران ( شهرستان کرج و حومه ) ، نواحي ( جنوب و شرق ) استان تهران و استان قم با شرکت برق منطقه اي تهران طي نشستي در روز سه شنبه 8 آبان ماه در تهران امضا و مبادله شد.

گزارش تصويري مبادله تفاهمنامه دربرق مازندران وگلستان

شرکتهاي توزيع استان مازندران ، غرب استان مازندران و استان گلستان روز 6 آبان طي جلسه اي که در شهر ساري و در محل برق منطقه اي مازندران برگزار شد ، تفاهمنامه آغاز فعاليت براساس قانون استقلال شرکتهاي توزيع نيروي برق و همچنين صورتجلسه تحويل و تصرف دارايي هاي خود را با شرکت برق منطقه اي مازندران مبادله کردند.

گزارش تصويري مبادله تفاهمنامه در استان هرمزگان

شرکت برق منطقه اي هرمزگان روز چهارشنبه دوم آبان ماه سال جاري در شهر بندر عباس ميزبان نمايندگان شرکت توانير و شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان بود و طي اين جلسه تفاهمنامه آغاز فعاليت شرکتهاي توزيع براساس قانون استقلال شرکتهاي توزيع نيروي برق در استانها و همچنين صورتجلسه تحويل و تصرف داراييها و انتقال بدهي ها، حقوق ، تعهدات و حقوق عمومي ازشركت برق منطقه اي هرمزگان به شركت توزيع نيروي استان هرمزگان ، امضا و مبادله شد .

گزارش تصويري مبادله تفاهمنامه شرکت توزيع استان يزد

تفاهمنامه آغاز فعاليت شرکتهاي توزيع نيروي برق براساس قانون استقلال شرکتهاي توزيع نيروي برق در استانها و همچنين صورتجلسه تحويل و تصرف دارايي ها و انتقال بدهي ها، حقوق ، تعهدات و حقوق عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان يزد با شرکت برق منطقه اي يزد طي نشستي در روز دوشنبه 30 مهر ماه در شهر يزد و در محل برق منطقه اي يزد امضا و مبادله شد.

گزارش تصويري مبادله تفاهمنامه شرکتهاي استان کرمان

جلسه مبادله تفاهمنامه آغاز فعاليت شرکتهاي توزيع شمال استان کرمان و جنوب استان کرمان بر اساس قانون استقلال روز يکشنبه 29 مهر ماه در شهر کرمان و در محل شرکت برق منطقه اي کرمان برگزار شد.

گزارش تصويري مبادله تفاهمنامه در شرکت برق منطقه اي غرب

شرکتهاي توزيع استانهاي کرمانشاه ، کردستان و ايلام روز 25 مهر طي جلسه اي که در شهر کرمانشاه برگزار شد ، تفاهمنامه آغاز فعاليت براساس قانون استقلال شرکتهاي توزيع نيروي برق و همچنين صورتجلسه تحويل و تصرف دارايي هاي خود را با شرکت برق منطقه اي غرب مبادله کردند.

گزارش تصويري مبادله تفاهمنامه شرکت توزيع سمنان

جلسه مبادله تفاهمنامه آغاز فعاليت شرکت توزيع استان سمنان بر اساس قانون استقلال روز دوشنبه 23 مهر ماه در شهر سمنان و در محل شرکت برق منطقه اي سمنان برگزار شد.

گزارش تصويري مبادله تفاهمنامه شرکتهاي استان خراسان

جلسه مبادله تفاهمنامه آغاز فعاليت شرکتهاي توزيع استان خراسان رضوي و شهر مشهد بر اساس قانون استقلال روز 17 مهر ماه در شهر مشهد و در محل شرکت برق منطقه اي خراسان برگزار شد.

برگزاري دومين جلسه مبادله تفاهمنامه در برق منطقه اي آذربايجان

شرکتهاي توزيع شهرستان تبريز و استان آذربايجان شرقي نيز ديروز طي جلسه اي که در شهر تبريز برگزار شد ، تفاهمنامه آغاز فعاليت براساس قانون استقلال شرکتهاي توزيع نيروي برق و همچنين صورتجلسه تحويل و تصرف دارايي هاي خود را با برق منطقه اي آذربايجان مبادله کردند.

نامه پرداخت سهم نقدينگي به شرکتهاي توزيع

چکیده خبر موجود نیست.

آغاز اجراي قانون استقلال در 2 استان جنوبي کشور

مجريان قانون استقلال در استانهاي فارس و بوشهر نيز با مبادله تفاهمنامه و صورتجلسه تحويل و تصرف داراييها براي اجراي قانون در اين استانها دست بکار شدند.

آخرين خبر در مورد افتتاح حسابهاي مديريت منابع

چکیده خبر موجود نیست.

برگزاري چهارمين و آخرين نشست هماهنگي شرکتهاي توزيع و برق منطقه اي

مديران ارشد و مجريان قانون استقلال شرکتهاي توزيع 2 گروه آخر نيز بعد از برگزاري همايشي که به منظور توجيه و هماهنگ کردن شرکتهاي توزيع و برق منطقه اي گروههاي اولويت 4 و 5 برگزار گرديد ضمن آشنايي با روند اجراي قانون از آغاز تا کنون و پس از دريافت پاسخ سوالاتشان در اين زمينه آمادگي خود را براي اجراي قانون استقلال اعلام کردند.

برگزاري جلسه هماهنگي شرکتهاي گروه 3

گردهمايي هماهنگي پياده سازي قانون استقلال با حضور مديران ارشد و مجريان قانون گروه 3 روز دوشنبه 12/6/86 برگزار گرديد.

شركت توزيع برق استان كردستان مستقل شد

در جهت اجراي طرح استفلال شركتهاي توزيع برق كشور، شركت توزيع برق كردستان طي مراسم ويژه اي با حضور مهندس وحدتي مديرعامل توانير مستقل شد.
صفحه 1 از 2