صفحه 1 از 41

توانير و كپكو براي تعميرات پيشگيرانه در شبكه برق اهواز تفاهم نامه امضا كردند

پايش شبكه برق اهواز با يك فناوري متفاوت//
دو شركت توانير و كپكو در خصوص پايش شبكه و انجام تعميرات پيشگيرانه در شبكه برق اهواز تفاهم نامه همكاري امضا كردند.

اخبار مربوط به چهارمين كنفرانسGIS

چکیده خبر موجود نیست.

استفاده علمي كاربردي و سيستماتيك GISراهي براي توسعه صنعت آب و برق

مسئول GIS توزيع شركت توانير گفت: چهارمين كنفرانس ملي نقش و اهميت GIS در صنعت آب و برق به ميزباني استان مركزي فرصت مناسبي براي تبادل تجارب را فراهم كرد.

برگزاري كنفرانس هاي ملي صنعت برق موجب توسعه علمي استانها مي شود

مديركل دفتر فني و مهندسي توزيع شركت توانيرگفت:چهارمين كنفرانس كاربرد سامانه مكاني در صنعت آب و برق از سطح علمي و كابردي بالايي برخوردار است

مستندسازي تجارب گامي براي توسعه GIS در صنعت آب و برق

معاون مديركل دفتر آمار و اطلاعات وزارت نيرو تاكيد كرد
معاون مديركل دفتر آمار و اطلاعات وزارت نيرو گفت: مستندسازي تجارب و جمع آوري داده ها براي توسعه كاربرد GIS در صنعت اب و برق موضوعي كليدي است

رونمايي نمادين از فاز اول طرح GIS نقش يكپارچه شبكه انتقال و توزيع كشور

فاز اول طرح سيستم اطلاعات مكاني نقش يكپارچه شبكه انتقال و توزيع كشور رونمايي شد.

حمايت جدي دولت از آمايش آموزش عالي

معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري و عضو هيات مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران گفت: آمايش سرزمين در آموزش عالي مورد حمايت جدي دولت است.

صنعت آب و برق به عنوان زيربنايي ترين صنعت كشور است

معاون وزير نيرو در امور برنامه ريزي و امور اقتصادي در چهارمين كنفرانس GIS
معاون وزير نيرو در امور برنامه ريزي و امور اقتصادي در جريان برگزاري چهارمين كنفرانس GIS گفت: صنعت آب و برق به عنوان زيربنايي ترين صنعت كشور است

وزارت نيرو در حوزه GISپيشرو است

رييس سازمان نقشه برداري ايران
رييس سازمان نقشه برداري ايران گفت: اهميت اطلاعات مكاني در وزارت نيرو بسيار مورد توجه قرار گرفته و تبيين شده است

كنفرانس ملي جي آي اس يكي از محوري ترين رويدادهاي علمي وزارت نيرو است

رئيس چهارمين كنفرانس ملي GIS
رئيس چهارمين كنفرانس ملي جي آي اس گفت: كنفرانس ملي جي آي اس يكي از محوري ترين رويدادهاي علمي وزارت نيرو است.

رونمايي از سه جلد كتاب جمله نوآوري هاي كنفرانس اين دوره از كنفرانس ملي GIS است

رييس كميته اجرايي چهارمين كنفرانس ملي كاربرد GISدر صنعت آب و برق گفت: اين كنفرانس با حمايت استانداري مركزي و حاميان مالي برگزار شده و نوآوري هاي موثري براي اين برنامه در نظر گرفته شده است.

صنعت آب و برق استان مركزي جايگاه مطلوبي در كشور دارد

استاندار مركزي گفت: صنايع آب و برق در استان مركزي از شركتهاي موفق هستند.

برگزاري چهارمين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني GIS در استان مركزي

استاندار مركزي خبرداد
در نشست مطبوعاتي چهارمين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني GIS با حضوراستاندار مركزي، رييس كنفرانس ومديران عامل شركت هاي صنعت آب و برق در استان در استانداري مركزي برگزار شد.

روز جهاني GIS مبارك

چکیده خبر موجود نیست.

جلسه كميته راهبري GIS شركت توانير

جلسه كميته راهبري GIS صنعت برق در بخش توليد ، انتقال و فوق توزيع ، با حضور نمايندگان شركت توانير و اعضاي كميته در سالن جلسات شركت برق منطقه اي آذربايجان برگزار شد.

نشست تخصصي «داده كاوي در صنعت برق» برگزار مي شود

توسط معاونت هماهنگي توزيع توانير
نشست تخصصي داده كاوي در صنعت برق از سوي معاونت هماهنگي توزيع شركت توانير مهر ماه آينده در تهران برگزار مي شود.
صفحه 1 از 41