صفحه 1 از 1

برگزاري كارگاه مهندسي ارزش به روش پيشنهاد تغيير

چکیده خبر موجود نیست.

برگزاري سمينار اقدامات شاخص

چکیده خبر موجود نیست.

سمينار پيشنهاد تغيير با نگاه مهندسي ارزش

در شركت برق منطقه اي آذربايجان برگزار شد
چکیده خبر موجود نیست.

آغاز فاز دوم فعاليت هاي مهندسي ارزش در بخش توزيع برق

با برپايي سمينار آموزشي مهندسي ارزش توزيع برق كليد خورد
در اين همايش، مهندس صمدي، سرپرست دفتر پشتيباني فني توزيع توانير خلاصه اي از روند پياده سازي مهندسي ارزش در بخش توزيع برق و اهميت آن را تشريح كرد.

برگزاري سمينار آموزشي مهندسي ارزش

در ادامه روند استفاده از مهندسي ارزش در پروژه هاي صنعت برق؛ سمينار مهندسي ارزش در بخش توزيع برق برگزار مي شود.

برگزاري همايش پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش

چکیده خبر موجود نیست.

برگزاري سمينار پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش

چکیده خبر موجود نیست.

10 ميليارد ريال صرفه جويي حاصل از مهندسي ارزش در يكي از طرحهاي برق منطقه اي سمنان

مدير عامل برق منطقه اي سمنان از صرفه جويي10 ميليارد ريالي در يكي از طرحهاي عمراني برق منطقه اي سمنان با انجام مهندسي ارزش خبر داد.

استفاده بهينه از فيدرهاي 20 كيلوولت برق باختر

پيش كارگاه مهندسي ارزش استفاده بهينه از فيدرهاي موجود 20 كيلوولت برق منطقه اي باختر در جهت توسعه شبكه با استفاده از تكنيك مهندسي ارزش برگزار شد.

توانير، مهندسي ارزش را بين سازندگان و پيمانكاران گسترش مي دهد

همايش مهندسي ارزش در بخش سازندگان و پيمانكاران از سوي هسته مركزي مهندسي ارزش شركت توانير برگزار شد.

همايش مهندسي ارزش براي سازندگان و پيمانكاران برگزار مي شود

از سوي شركت توانير
به منظور ايجاد فرهنگ و پياده سازي مهندسي ارزش در بين تامين كنندگان اصلي صنعت برق (سازندگان و پيمانكاران)، همايش مهندسي ارزش براي سازندگان برگزار مي شود و همچنين همايش مشابهي نيز براي پيمانكاران برگزار خواهد شد.
صفحه 1 از 1