صفحه 1 از 1

توسعه استفاده از سامانه هاي اطلاعات مكاني، ضرورت امروز صنعت آب و برق

وزير نيرو عنوان كرد
وزير نيرو گفت: توسعه استفاده از سامانه هاي اطلاعات مكاني در نظام هاي تصميم گيري و برنامه ريزي، ضرورت امروز صنعت آب و برق است.

مكان يابي كدهاي 10 رقمي پستي بر روي نقشه هاي مكاني

چکیده خبر موجود نیست.

توانيرگواهينامه مطابقت با استانداردهاي توليد صادر مي كند

با صدور فراخواني خطاب به تامين كنندگان كنتورهاي هوشمند اعلام شد
شركت توانير با اعلام فراخواني خطاب به تامين كنندگان كنتورهاي هوشمند برق، از صدور گواهينامه مطابقت با استانداردهاي توليد براي كنتورهاي توليدي خبرداد.

اقدامات سازمان فناوري اطلاعات براي دولت الكترونيك

چکیده خبر موجود نیست.

ارائه «خدمات ارتباطي مكان محور» قانونمند مي شود

چکیده خبر موجود نیست.
صفحه 1 از 1