صفحه 1 از 1

همايش فناوري اطلاعات و آمار صنعت برق برگزار مي شود

از فردا توسط توانير
همايش سالانه فناوري اطلاعات و ارتباطات صنعت برق كشور از فردا و با حضور مديرعامل توانير، آغاز به كار مي كند.

پياده سازي خدمات دولت الكترونيك در صنعت برق مستلزم كار جمعي است

مديركل دفتر فن آوري اطلاعات و آمار توانير
نشست بررسي نتايج پروژه شناسايي و پياده سازي خدمات الكترونيكي در صنعت برق به منظور شناسايي خدمات شركتهاي برق منطقه اي و تدوين شناسنامه خدمات (به غير از حوزه خدمات مشتركين) از سوي دفتر فن آوري اطلاعات و آمار توانير برگزار شد.

توسعه استفاده از سامانه هاي اطلاعات مكاني، ضرورت امروز صنعت آب و برق

وزير نيرو عنوان كرد
وزير نيرو گفت: توسعه استفاده از سامانه هاي اطلاعات مكاني در نظام هاي تصميم گيري و برنامه ريزي، ضرورت امروز صنعت آب و برق است.

مكان يابي كدهاي 10 رقمي پستي بر روي نقشه هاي مكاني

چکیده خبر موجود نیست.

توانيرگواهينامه مطابقت با استانداردهاي توليد صادر مي كند

با صدور فراخواني خطاب به تامين كنندگان كنتورهاي هوشمند اعلام شد
شركت توانير با اعلام فراخواني خطاب به تامين كنندگان كنتورهاي هوشمند برق، از صدور گواهينامه مطابقت با استانداردهاي توليد براي كنتورهاي توليدي خبرداد.

اقدامات سازمان فناوري اطلاعات براي دولت الكترونيك

چکیده خبر موجود نیست.

ارائه «خدمات ارتباطي مكان محور» قانونمند مي شود

چکیده خبر موجود نیست.
صفحه 1 از 1