صفحه 1 از 1

پروژه هاي روباتيك صنعت در غرفه توانير

در نمايشگاه جانبي سي امين كنفرانس بين المللي صنعت برق به نمايش در آمد
در حالي كه پيش از اين مديركل دفتر امور تحقيقات برق شركت توانير از طراحي 6 روبات ويژه فعاليت هاي برقي خبر داده بود، اكنون در اين كنفرانس تعدادي از آنها به نمايش در امده است.

طراحي و ساخت 6 روبات ويژه برقي / بكارگيري روبات ها در بخش تعمير و نگهداري +تصاوير

مديركل دفتر امور تحقيقات برق شركت توانير از موفقيت متخصصان داخلي خبر داد
مديركل دفتر امور تحقيقات برق شركت توانيربا بيان اين مطلب به اهميت بهره گيري از فن آوري روباتيك در صنعت برق اشاره كرد و كاربرد مستقيم روباتها در اين صنعت را بيشتر به حوزه بهره برداري و تعمير و نگهداري مربوط دانست.
صفحه 1 از 1