صفحه 1 از 1

بيست ويك هزار ايثارگر در وزارت نيرو شاغل هستند

مشاوروزير نيرو در امور ايثارگران از اشتغال 21هزار ايثارگر در صنعت آب و برق كشور خبر داد.

توسعه فرهنگ ايثار و شهادت باعث بازدهي و خدمات بهتر به مردم مي شود

وهابي مسئول امور ايثارگران شركت توانير
مجموعه ايثارگران وزارت نيرو 20 هزار نفر عضو دارد كه از اين تعداد 12 هزار نفر در صنعت برق فعاليت مي كنند.

ديدار وزير نيرو با خانواده يك شهيد صنعت برق

شهيد سيدمحسن عبدالمحمد از پرسنل نيروگاه ري بود كه در اوايل انقلاب فرماندهي سپاه پاسداران شهرري را بر عهده داشت و با آغاز جنگ تحميلي به جبهه هاي حق عليه باطل اعزام شد و پس از چندين بار مجروحيت و جانبازي از ناحيه پا، سرانجام به آرزوي خود نايل آمده و آسماني شد.
صفحه 1 از 1