• خانه
  • |
  • نقشه سايت
  • |
  • ارتباط با ما
  • |
  • کاربران
  • |
  • کاربران
  • |
  • کاربران
چهار شنبه، ٠٧ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 2 روز پيش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› بيست ويك هزار ايثارگر در وزارت نيرو شاغل هستند
مشاوروزير نيرو در امور ايثارگران از اشتغال 21هزار ايثارگر در صنعت آب و برق كشور خبر داد.
١٣٩٥-٠٣-٠١ ١٢:٢٤
وهابي مسئول امور ايثارگران شركت توانير
› توسعه فرهنگ ايثار و شهادت باعث بازدهي و خدمات بهتر به مردم مي شود
مجموعه ايثارگران وزارت نيرو 20 هزار نفر عضو دارد كه از اين تعداد 12 هزار نفر در صنعت برق فعاليت مي كنند.
١٣٩٤-٠٤-٠٦ ٠٩:١٢
› ديدار وزير نيرو با خانواده يك شهيد صنعت برق
شهيد سيدمحسن عبدالمحمد از پرسنل نيروگاه ري بود كه در اوايل انقلاب فرماندهي سپاه پاسداران شهرري را بر عهده داشت و با آغاز جنگ تحميلي به جبهه هاي حق عليه باطل اعزام شد و پس از چندين بار مجروحيت و جانبازي از ناحيه پا، سرانجام به آرزوي خود نايل آمده و آسماني شد.
١٣٩٣-١٢-٢٣ ١٦:٤٥