صفحه 1 از 1

همايش فناوري اطلاعات و آمار صنعت برق برگزار مي شود

از فردا توسط توانير
همايش سالانه فناوري اطلاعات و ارتباطات صنعت برق كشور از فردا و با حضور مديرعامل توانير، آغاز به كار مي كند.

سرويس FCF اتوماسيون اداري جهت ارسال مكاتبات با وزارت نيرو برقرارشد

به همت دفترIT شركت برق منطقه اي فارس
با هدف انجام مكاتبات سازماني با وزارت نيرو بر بستري ايمن و مطمئن سرويس FCF قابل ارائه بر روي اتوماسيون اداري فرزين توسط دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات برق فارس طراحي و پياده سازي شد.
صفحه 1 از 1