• خانه
  • |
  • نقشه سايت
  • |
  • ارتباط با ما
  • |
  • کاربران
  • |
  • کاربران
  • |
  • کاربران
چهار شنبه، ٠٧ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 2 روز پيش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› برگزاري جلسه مميزي
جلسه مميزي با حضور كارشناسان دفتر پشتيباني فني توزيع برگزار گرديد. در اين جلسه كليه چك ليست هاي مهندسي بررسي و اصلاح گرديد
١٣٩٣-٠٦-١٦ ١٣:٢٨
مهندس حائري درآيين گشايش كنفرانس و نمايشگاه بين المللي ترانسفورماتور عنوان كرد
› برنامه هاي صنعت برق براي رسيدن به آرماني جديد/ تلفات شبكه به كمتر از 10 درصد كاهش مي يابد
مديرعامل شركت توانير خبر داد: ترانسفورماتورهاي توزيع به دليل تعداد بالاي آنها در شبكه برق و عدم استفاده از ورقه هسته كم تلفات، داراي هدررفت انرژي بالايي هستند و به همين دليل برنامه اي در توانير براي برون رفت از اين مشكل تدوين شده است.
١٣٩٣-٠٦-٢٥ ١٩:٥٦
› گزارش بازديد از نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه
نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي به عنوان يكي از مناسب ترين راه حل ها جهت تنظيم بار شبكه برق مطرح شده اند
١٣٩٣-٠٦-٢٣ ٠٨:٥٥
› بهينه سازي سرعت نرم افزار تخصصي GIS
نشست تخصصي بهينه سازي سرعت نرم افزار GIS،
١٣٩٣-٠٦-١٨ ١٤:١٨
› برگزاري جلسه زيركميته ملي نرم افزار GIS در محل شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
چهارمين جلسه زيركميته نرم افزار PDN-GIS
١٣٩٣-٠٥-٢٦ ١٦:١٨
› تشكيل صد گروه بازرسي براي شناسايي برق هاي غيرمجاز در مازندران
تا سال 95 بيش از 100 گروه بازرسي براي بررسي انشعابات غير مجاز در توزيع برق مازندران فعال خواهند شد.
١٣٩٢-١٠-٠٨ ١٤:٢٥