صفحه 1 از 2

مميزي، فرصتي براي طرح مشكلات شركت هاي توزيع است

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز در جلسه اختتاميه ارزيابي بهره برداري شركت، مميزي را فرصتي براي طرح مشكلات توزيع عنوان كرد.

كاركنان متعصب و متخصص، نقطه قوت شركت توزيع نيروي برق تبريز هستند

در جلسه اختتاميه ارزيابي بهره برداري برق تبريز مطرح شد
در جلسه نظارت عاليه بهره برداري شركت توزيع نيروي برق تبريز، كاركنان متعصب و متخصص به عنوان يكي از مهم ترين نقاط قوت حوزه بهره برداري ارزيابي شدند.

اولين دوره ارزيابي ديسپاچينگ منطقه جنوب برگزار شد

با حضور ارزيابان شركت مديريت شبكه
با هدف ارائه عملكرد ، سنجش كمي و كيفي توانمندي ها در امر پايش و رهبري شبكه نخستين دوره ارزيابي ديسپاچينگ منطقه جنوب كشور برگزار شد .

مميزي صنعت برق در شركت توزيع برق لرستان انجام شد

نظر به رسالت كاري شركت توانير و به تبع آن شركت هاي توزيع كه وظيفه خدمات رساني به شهروندان عزيز كشورمان را برعهده دارند مي طلبد كه هرساله ارزيابي و مميزي هايي در سطح كشور در بين شركت ها انجام شود.

برگزاري دومين مميزي يكپارچه صنعت برق در شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

مهدوي نيا گفت: مميزي يك كلاس و كارگاه آموزشي تمام عيار براي يادگيري است.

عملكرد شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان بررسي شد

با حضور 29 تن از مميزان صنعت برق كشور، عملكرد شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در تاريخ هاي 24 و 25 آبان ماه سالجاري در 7 عرصه و 26 حوزه، بررسي و بنا به گفته سرپرست تيم مميزي همان گونه كه پيش بيني مي شد تمامي فرآيندها و سيستم ها كار خود را مطابق با دستور العمل هاي صنعت برق كشور به انجام مي رسانند.

انجام دقيق مميزي شركت هاي برق، موجب رشد و تعالي بيش از پيش صنعت برق مي شود

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير در دومين مميزي يكپارچه شركت برق منطقه اي سمنان
با حضور معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير و كارشناسان ارشد صنعت برق كشور دومين مميزي يكپارچه صنعت برق در شركت برق منطقه اي سمنان انجام شد.

آيين افتتاحيه مميزي شركت برق منطقه اي يزد با حضور ارزيابان شركت توانير برگزار شد

آيين افتتاحيه مميزي شركت برق منطقه اي يزد با حضور ارزيابان شركت توانير و مديران و معاونان برق منطقه اي يزد برگزار شد.

انجام مميزي عملكرد شركت برق منطقه اي باختر

در راستاي دومين دوره مميزي يكپارچه صنعت برق، برنامه مميزي عملكرد شركت برق منطقه اي باختر با حضور هيات 23 نفره مميزي، مديرعامل معاونان و مديران اين شركت برگزار شد.

اجراي مميزي عملكرد شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

مميّزي عملكرد سال 94 واحدهاي مختلف شركت توزيع نيروي برق استان سمنان با حضور 29 نفر از مميّزان خبره شركت توانير انجام شد.

مميزي شركت برق منطقه اي كرمان آغاز شد

جلسه افتتاحيه مميزي شركت برق منطقه اي كرمان با حضور تيم مميزي توانير به سرپرستي مهندس قنبرزاده مديركل دفتر توسعه و مديريت و بهره وري شركت توانير و اعضاء تيم مميزي آغاز شد.

مميزي فني، مسير را براي خدمات رساني بهتر هموار مي كند

مدير دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير
مدير دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير، با تأكيد بر ضرورت تبادل اطلاعات ميان مميزان و همكاران شركت هاي توزيع برق گفت: مميزي فني به لحاظ ماهيت فني و تخصصي فعاليت شركت هاي توزيع، مي تواند مسير خدمات رساني بهتر و بدون تلفات انرژي را هموار كند.

مميزي بستر توسعه و پيشرفت را آماده مي كند

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق تبريز
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز گفت: مميزي ضوابط ابلاغي شركت توانير، بستر را براي گام نهادن در مسير توسعه و پيشرفت آماده مي كند.

مميزي تبادل دانش و تجربه است

مدير كل دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير
مديركل دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير گفت: مميزي به معناي ايرادگيري نيست بلكه بهترين شيوه تبادل دانش و تجربه است.

مميّزي عملكرد شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان سمنان بيان داشت: در راستاي دومين مميّزي يكپارچه كليه شركت هاي زيرمجموعه شركت توانير كه از 27 مهر ماه لغايت 30 آذر انجام خواهد شــد، عملكـرد شركــت توزيع نيروي برق استان سمنان مميّزي مي شود.

دومين مميزي يكپارچه صنعت برق در شركت توزيع برق استان كرمانشاه برگزار شد

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه گفت: در طي سه روز متوالي، يكم لغايت سوم آبان ماه با حضور مميزان صنعت برق در توزيع برق كرمانشاه فعاليت هاي مختلف اين شركت مورد مميزي قرار گرفت.

انجام مميزي از عملكرد شركت برق منطقه اي آذربايجان

در راستاي دوره مميزي يكپارچه و جامع صنعت برق كشور، برنامه مميزي شركت برق منطقه اي آذربايجان به مدت دو روز و طي روزهاي 1 و 2 آبان ماه برگزار شد.

دومين مميزي يكپارچه صنعت برق در شركت برق منطقه اي غرب انجام شد

با حضور مميزان شركت توانير دومين مميزي يكپارچه صنعت برق در شركت برق منطقه اي غرب انجام شد.

ارائه تجربه پياده سازي مميزي يكپارچه صنعت برق در سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت

تجربه پياده سازي مميزي يكپارچه صنعت برق در سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت ارائه گرديد.

از مميزي يكپارچه تا مميزي و ارزيابي يكپارچه در صنعت برق؛ از انطباق تا تعالي، مسيري امن به سوي موفقيت پايدار

بهمن 93- همايش مميزي صنعت برق ايران برگزار شد
همايش مميزي صنعت برق با شعار «از مميزي يكپارچه تا مميزي و ارزيابي يكپارچه در صنعت برق؛ از انطباق تا تعالي، مسيري امن به سوي موفقيت پايدار» در روز يكشنبه 26 بهمن 1393 با حضور بيش از 800 تن از همكاران صنعت برق در سالن خليج فارس پژوهشگاه نيرو برگزار گرديد
صفحه 1 از 2