صفحه 1 از 2

تقدير رهبرانقلاب از نماهنگ ساخته شده توسط توانير

نماهنگي كه با نام "به فكر فردا باشيم "توسط روابط عمومي توانير به منظور ترويج مردم به صرفه جويي مصرف برق ساخته شده بود، تقدير مقام معظم رهبري را درپي داشته است.

پرداخت يك ميليارد و 185ميليون تومان پاداش به صنايع همكار دركاهش پيك باراستان

در همايش تجليل از صنايع همكار استان زنجان در كاهش پيك بار تابستان 95:
همايش تجليل از صنايع همكار در طرح كاهش پيك بار تابستان 95 با حضور مديران و نماينده هاي كارخانه ها و صنايع بزرگ استان زنجان و به ميزباني اين شركت برگزار گرديد و با اهداء يك ميليارد و185ميليون تومان تخفيف به صنايع همكار و با تشويق 34 تن از مسئولين برق صنعت همكار در طرح ياد شده كه منجر به كاهش قابل توجه مصرف برق در زمان بحران پيك بار تابستان سال گذشته شدند تجليل وقدرداني بعمل آمد.

10 ضرورت و اولويت صنعت برق

معاون وزير نيرو در امور برق وانرژي در آئين گشايش سي امين كنفرانس بين المللي صنعت برق عنوان كرد
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: در طول سال هاي گذشته صنعت برق كشور همواره رتبه اول صادرات خدمات فني و مهندسي كشور را داشته است.

برگزاري همايش تقدير از ماموران قرائت، وصول مطالبات و پليس برق در شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

به منظور عدم برگشت انشعابات غيرمجاز و كنتورهاي دستكاري شده بايستي با هماهنگي شوراي تامين شهرستانها و بر اساس قانون نسبت به جمع آوري و انجام اقدامات قانوني و اخذ هزينه هاي انرژي سرقت شده مطابق دستورالعمل توانير اقدام نمايند.

روشنايي معابر منتهي به مدارس استان تهران ايمن سازي شد

توسط توزيع برق نواحي تهران
قدامات لازم جهت تامين روشنايي معابر و ايمن سازي پست هاي برق مسير مدارس انجام شده است.

دو راهكار تاثير گذار براي كاهش هزينه برق مصرفي بدون كاستن از رفاه خانواده

توصيه هاي مديريت مصرف را جدي بگيريد
مشتركاني كه در شرايط آب وهوايي مانند تهران زندگي مي كنند توصيه مي كنيم به جاي كولرهاي گازي از كولرهاي آبي استفاده كنند، زيرا اين كولرها پاسخگوي شرايط آب و هوايي اين شهرهاست.

گزارش بخش خبري 20 و 30 از سوء استفاده از مردم

بار ديگر تاكيد شد كه دستگاه هايي با عنوان كاهنده مصرف برق مورد تاييد نيست
اين براي چندمين بار است كه مجموعه صنعت برق نسبت به عدم استفاده و عدم كارايي دستگاه هايي با عنوان كاهنده هاي مصرف برق تاكيد مي كند.

اهداي نشان ملي خدمت به معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي

نشان ملي خدمت توسط رئيس جمهور به مهندس محمد بهزاد معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي اهدا شد.

رفاه وآسايش مردم، دغدغه اصلي مسئولان صنعت برق كشور

مديركل روابط عمومي و امور بين الملل شركت توانير گفت: هيچ تصميمي براي افزايش قيمت برق اتخاذ نشده است.

اهوازيها در مصرف برق به ميزان 34 درصد توليد نيروگاه سد دز صرفه جويي نمودند

مديرعامل شركت توزيع برق اهواز از همراهي مردم اين شهرستان با طرح هدفمندي يارانه ها و كاهش قابل ملاحظه پيك بار و صرفه جويي انرژي در شهرستان اهواز خبر داد.

كاهش مصرف انرژي در توزيع برق زنجان بعد از هدفمندي يارانه ها

مصرف انرژي برق در بخشهاي خانگي، تجاري و عمومي به ترتيب 14، 9 و 38 38 درصد بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها كاهش داشته است.

كاهش 4 درصدي ضريب رشد مصرف انرژي در برق باختر

با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها محقق شد
با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ضريب رشد مصرف انرژي درحوزه تحت پوشش شركت برق منطقه اي باختر طي سال جاري نسبت به ميانگين رشد مصرف انرژي ده سال گذشته 4 درصد كاهش يافته است.

كاهش 10 درصدي مصرف برق در استان لرستان با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها

بااجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها مصرف برق در استان لرستان 10 درصد كاهش يافت.

مصرف برق مشتركين خانگي اهواز با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها 12 درصد كاهش يافت

با اجراي طرح هدفمندي يارانه و به كارگيري برنامه هاي مديريت مصرف برق از سوي شهروندان اهواز، ميزان مصرف برق مشتركين خانگي اين شهرستان 12 درصد كاهش يافت.

كاهش مصرف انرژي برق منطقه اي غرب در پي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها

با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، انرژي مصرفي مشتركين شركت برق منطقه اي غرب در استانهاي كرمانشاه، كردستان و ايلام كاهش يافت.

كاهش 12 درصدي مصرف برق استان همدان در پي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها موجب كاهش 12 درصدي برق مصرفي مشتركان اين استان شد.

بار شبكه برق اهواز در ماه گذشته 16 درصد كاهش يافت

با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها و صرفه جويي شهروندان، بار شبكه برق اهواز در فروردين سال جاري 16 درصد كاهش يافت.

شعار امسال صنعت برق، تامين برق مشتركان بدون خاموشي است

معاون وزير نيرو در شانزدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق گفت:شعار صنعت برق در سال جاري تامين برق مشتركان بدون خاموشي است و تلاش مي كنيم در تابستان امسال حتي برق يك مشترك نيز قطع نشود و در صورت قطعي احتمالي در كمترين زمان برقرار شود.

كاهش چشمگير پيك مصرف برق در غرب كشور

با گذشت 2 ماه از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، پيك بار برق مصرفي نسبت به متوسط پيك بار درمدت مشابه سال قبل به ميزان 10.5 درصد كاهش را نشان مي دهد.

كاهش 6 درصدي مصرف برق در استان قم

با اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها ، مصرف برق استان قم نسبت به دوماهه قبل از اجراي طرح به طور متوسط شاهد كاهش 6 درصدي بوده است.
صفحه 1 از 2