• خانه
  • |
  • نقشه سايت
  • |
  • ارتباط با ما
  • |
  • کاربران
  • |
  • کاربران
  • |
  • کاربران
یکشنبه ، ١٠ اردیبهشت ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: دقايقي پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› برنامه ها و عملكرد توانير در استقرار نظام پيشنهادها تشريح شد
از سوي مهندس رضايي معاون منابع انساني و تحقيقات شركت توانير برنامه ها و عملكرد توانير در استقرار نظام پيشنهادها تشريح شد
١٣٩٢-١٠-١٧ ١٥:٤٠
› اهداي نشان ملي خدمت به معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي
نشان ملي خدمت توسط رئيس جمهور به مهندس محمد بهزاد معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي اهدا شد.
١٣٩٢-٠٢-٠٤ ١٠:٠٠
يك سوم جوايز سلامت اداري در دست برقي ها
› جايزه سطح 1 "مديريت سلامت اداري سازمان هاي پيشرو " به توانير رسيد
در دومين دوره آيين مديريت سلامت اداري كه در تهران برگزار شده بود، شركت توانير جايزه سطح يك سازمان هاي پيشرو سلامت اداري را كسب كرد.
١٣٩١-٠٨-١٦ ١٠:٤٢