صفحه 1 از 1

دست يابي به شبكه برق پايدار با كار شبانه روزي امكان پذير شده است

مديرعامل توانير
صنعت برق ميراث 50 سال كار مداوم و اثرگذار كساني است كه از دهه 40 ، خطوط سراسري برق را در كشور احداث كردند و درحال حاضر با بهره گيري از حدود 77هزارمگاوات ظرفيت نيروگاهي و حدود 700 هزار كيلومتر خطوط توزيع تا انتقال در كشور، مشغول خدمتگذاري درجاي جاي خاك پهناور كشورمان هستيم.

هرگونه جذب و بكارگيري نيروي انساني، بدون طي فرآيند آزمون، مغاير با اصل عدالت استخدامي است

معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير عنوان كرد
در همايش آموزشي ورود چارت سازماني در بانك اطلاعات نيروي انساني، معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير گفت: صنعت برق كشور شايسته بهترين ها است و لازمه اين امر بكارگيري بهترين نيروهاي انساني در چارچوب قوانين و مقررات ابلاغي از طريق آزمون و آن فرصت هايي كه قانون براي قسمتي از بخشهاي شغلي درنظر گرفته انجام شود.

اهداي نشان ملي خدمت به معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي

نشان ملي خدمت توسط رئيس جمهور به مهندس محمد بهزاد معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي اهدا شد.

ثبت نام آزمون استخدامي وزارت نيرو تا17بهمن ماه ادامه دارد

علاقمندان به ثبت نام در آزمون استخدامي وزارت نيرو، بايد به پايگاه اينترنتي www.azmoon-niroo.ir مراجعه كنند.

جايزه سطح 1 "مديريت سلامت اداري سازمان هاي پيشرو " به توانير رسيد

يك سوم جوايز سلامت اداري در دست برقي ها
در دومين دوره آيين مديريت سلامت اداري كه در تهران برگزار شده بود، شركت توانير جايزه سطح يك سازمان هاي پيشرو سلامت اداري را كسب كرد.

طرح كيلينك مديريت در توزيع برق هرمزگان اجرا مي شود

پس از اجراي اين طرح افراد شناسايي ودر قالب يك برنامه ريزي مدون، آموزش خواهند ديد.

رئيس كميته راهبري پروژه پايلوت ERP برق منطقه اي آذربايجان منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مهندس حائري مديرعامل توانير، رئيس كميته راهبري پروژه پايلوت ERP برق منطقه اي آذربايجان منصوب شد.

پروژه معماري سازماني شركت توانير

آغاز پروژه معماري سازماني شركت توانير توسط دانشگاه صنعت آب و برق(شهيد عباسپور) در دفتر فناوري اطلاعات و آمار شركت توانير

مصاحبه با مديران ارشد و خبرگان صنعت برق در پروژه معماري سازماني شركت توانير

به منظور شناسايي جهت گيري هاي استراتژيك شركت توانير در پروژه معماري سازماني شركت توانير با مديران ارشد و خبرگان صنعت برق برق مصاحبه شد.

برگزاري جلسات شناخت وضعيت موجود پروژه معماري سازمان شركت توانير

به منظور شناسايي و مدل سازي فرآيندها، مسائل و مشكلات موجود در واحدهاي مختلف با نمايندگان گروه هاي تمركز (Focus Groups) جلساتي برگزار شد.

اخبار معماري سازماني

چکیده خبر موجود نیست.
صفحه 1 از 1