صفحه 1 از 1

امتياز بهره برداري از شبكه فيبرنوري صنعت برق كشو واگذار شد

با امضاي يك قرارداد و به مدت 10 سال
قرارداد سه جانبه واگذاري امتياز بهره برداري از شبكه فيبرنوري صنعت برق كشور ميان شركت توانير و شركت ارتباطات زيرساخت (وزارت ارتباطات) و يك شركت خصوصي به امضا رسيد.

جلسه 2 كميته راهبري شبكه داده برق كشور

جلسه 2 كميته راهبري شبكه داده برق كشور در 18/11/88 برگزار خواهد شد
صفحه 1 از 1