راه اندازي سامانه غيرمتمركز 121 استان يزد

معاون بهره برداري شركت توزيع نيروي برق استان يزد از راه اندازي سامانه پاسخگويي غيرمتمركز 121 در استان يزد خبر داد.
چهار شنبه، ٣٠ خرداد ١٣٩٧ - ١٣:٢٣ ادامه

شمارش معكوس افتتاح پست 230 كيلوولت لجور در استان مركزي

شمارش معكوس براي افتتاح پست لجور آغاز شد.
چهار شنبه، ٣٠ خرداد ١٣٩٧ - ٠٩:٠١ ادامه

ارتقاء نرم افزار و عملياتي نمودن GIS در شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي

شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي با فعاليت در زمينه هاي برداشت اطلاعات، ارتقاء نرم افزار و عملياتي كردن آن حركت عظيمي به سمت كاربردي سازي GIS جهت توسعه استفاده از اين فناوري به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي تصميم سازي و سازماندهي اطلاعات كرده است.
چهار شنبه، ٣٠ خرداد ١٣٩٧ - ٠٠:٠٠ ادامه

استقرار ميزخدمت در ستاد و امورهاي اجرايي توزيع برق استان زنجان

به منظور تسهيل در ارائه خدمات به مردم
در راستاي تسهيل و تسريع در ارائه خدمات مطلوب به مردم، هفت ميز خدمت در محل ستاد و امورهاي برق ابهر، خدابنده، خرمدره، حوزه هاي غرب، شرق و شمال زنجان تجهيز و استقرار يافت.
سه شنبه ، ٢٩ خرداد ١٣٩٧ - ١٥:١٤ ادامه

آمادگي صنعت برق استان يزد براي رويارويي با شرايط بحراني در تابستان

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان يزد اعلام كرد: آمادگي براي رويارويي صنعت برق با شرايط بحراني تابستان براي كنترل بار وجود داشته و همه بخش ها آماده هستند.
سه شنبه ، ٢٩ خرداد ١٣٩٧ - ١٤:١٣ ادامه

طرح هاي تشويقي توزيع برق شيراز براي مشتركان همكار در كاهش پيك بار

معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق شيراز گفت: طرح هاي تشويقي براي مشتركاني كه در راستاي كاهش پيك بار مصرف برق با اين شركت همكاري كنند، پيش بيني شده است.
سه شنبه ، ٢٩ خرداد ١٣٩٧ - ١١:٤٣ ادامه

مشاركت صنايع درم ديريت مصرف برق يكي از مصاديق تحقق اقتصاد مقاومتي است

مدير عامل شركت برق منطقه اي سمنان در نشست مشتركان صنايع بزرگ استان گفت: مشاركت صنايع درمديريت مصرف برق يكي ازمصاديق تحقق اقتصاد مقاومتي است.
سه شنبه ، ٢٩ خرداد ١٣٩٧ - ١٠:٢٨ ادامه

مشتركان 10 درصد صرفه جويي كنند تابستان بدون خاموشي سپري مي شود

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق هرمزگان
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان گفت: در صورتي كه مشتركان 10 درصد مصرف برق خود را كاهش دهند تابستان امسال را بدون هيچگونه چالشي به پايان مي رسانيم.
سه شنبه ، ٢٩ خرداد ١٣٩٧ - ٠٩:١٨ ادامه

291615 مگاوات ساعت سهم نيروگاه هاي تجديدپذير در توليد انرژي برق گيلان

مهندس بلبل آبادي
سه نيروگاه تجديد پذير منطقه گيلان در سال 96 در مجموع 291615 مگاوات ساعت انرژي برق توليد كردند.
سه شنبه ، ٢٩ خرداد ١٣٩٧ - ٠٨:٤٨ ادامه

توسعه زيرساخت شبكه برق روستايي شمال استان كرمان مهم ترين دستاورد دولت تدبير و اميد

محمدرضا عرب زاده؛ معاون مهندسي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان گفت: توسعه زيرساخت شبكه برق روستايي شمال يكي از دستاوردهاي مهم دولت تدبير و اميد در صنعت برق استان كرمان بوده است.
دو شنبه ، ٢٨ خرداد ١٣٩٧ - ١٤:٤٨ ادامه

دوازدهمين همايش بين المللي انرژي فردا در تهران آغاز مي شود + برنامه همايش

با حضور وزير نيرو
دور جديد همايش بين المللي انرژي از فردا 29 خرداد ماه جاري در حالي با حضور وزير نيرو در تهران كليد خواهد خورد كه مسئولان ارشد شوراي جهاني انرژي نيز در آن حضور خواهند داشت.
دو شنبه ، ٢٨ خرداد ١٣٩٧ - ١٤:١٦ ادامه

توليد 25 برنامه راديويي و تلويزيوني جهت ترويج فرهنگ مديريت مصرف برق

مدير روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي خبر داد
25 برنامه راديويي و تلويزيوني جهت ترويج فرهنگ مديريت مصرف برق در آذربايجان غربي توليد مي شود.
یکشنبه ، ٢٧ خرداد ١٣٩٧ - ١٨:٣٨ ادامه

برنامه ريزي براي كاهش 94.1 مگاواتي مصرف برق

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي از برنامه ريزي براي كاهش 94.1 مگاواتي مصرف برق توسط مشتركان ديماندي برق در سالجاري خبر داد.
یکشنبه ، ٢٧ خرداد ١٣٩٧ - ١٨:٣٧ ادامه

لزوم توجه مردم به الگوهاي مصرف برق براي جلوگيري از خاموشي

مدير دفتر مديريت مصرف برق شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي تاكيد كرد
مدير دفتر مديريت مصرف برق شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي گفت: با توجه به خشكسالي هاي اخير و بحران كم آبي در كشور، صرفه جويي در مصرف برق حياتي است وتوجه به پيام هاي مديريت مصرف و رعايت آنها در استان بسيار ضروري است.
یکشنبه ، ٢٧ خرداد ١٣٩٧ - ١٨:٣٦ ادامه

انعقاد 1201 تفاهم نامه پاسخ گويي بار در سال جاري با مشتركان برق استان

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي
1201 تفاهم نامه پاسخ گويي بار در سال جاري با مشتركان برق استان منعقد مي شود.
یکشنبه ، ٢٧ خرداد ١٣٩٧ - ١٨:٣٠ ادامه

توليد 6.1 مگاوات برق از طريق مولدهاي سوخت فسيلي

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي گفت: تعداد 10 مولد توليد برق (مايع يا نفت وگاز) در آذربايجان غربي وجود دارد كه 6.1 مگاوات برق توليد مي كنند.
یکشنبه ، ٢٧ خرداد ١٣٩٧ - ١٨:٢٥ ادامه

پروژه هاي توزيع برق با طراحي اقتصادي و با بهره وري بالا اولويت ما است

در نشست هم انديشي همكاران طراحي و نظارت با مديرعامل توزيع برق استان زنجان عنوان شد
همكاران طراحي ونظارت كه در سازمان ها با عنوان « مغز متفكر » شناخته مي شوند در نشستي تخصصي با عليزاده مديرعامل اين شركت به گفتگو نشتند و چالش هاي پيش روي و راهكارهاي ارتقاء كيفي بخش طراحي و نظارت پروژه ها را بررسي كردند.
یکشنبه ، ٢٧ خرداد ١٣٩٧ - ١٥:٣٧ ادامه

انرژي دريافتي از نيروگاههاي منطقه گيلان، 5 درصد رشد داشت

مهندس بلبل آبادي
انرژي دريافتي از نيروگاه هاي استان گيلان در سال 1396 برابر با 14,806,814 مگاوات ساعت بود كه اين مقدار در مقايسه با مورد مشابه سال 95 (14,094,521 مگا وات ساعت) به ميزان 5.05 درصد رشد داشته است.
یکشنبه ، ٢٧ خرداد ١٣٩٧ - ١٣:٤٥ ادامه

نيروگاه 25 مگاواتي پارسه تنكابن مورد بهره برداري قرار گرفت

نيروگاه 25مگاواتي (مولد مقياس كوچك) پارسه تنكابن در مجاورت پست فوق توزيع تنكابن 1 احداث شده است.
یکشنبه ، ٢٧ خرداد ١٣٩٧ - ١٢:٠٨ ادامه

نيروگاه 8 مگاواتي مراوه تپه مورد بهره برداري قرار گرفت

نيروگاه 8 مگاواتي (مولد مقياس كوچك) مرواتپه در مجاورت پست فوق توزيع مراوه تپه احداث شده است.
یکشنبه ، ٢٧ خرداد ١٣٩٧ - ١٢:٠٧ ادامه