سايت روابط عمومي توانير   news.tavanir.org.ir

عنوان آلبوم : بازديد معاونان وزارت نيرو از نخستين نيروگاه تلمبه ذخيره اي ايران (سياه بيشه) 27/1/1392

بازديد معاونان وزارت نيرو از نخستين نيروگاه تلمبه ذخيره اي ايران (سياه بيشه) 27/1/1392

کد : 40559 نمایش پیشرفته wednesday 4 Farwarden 1392 17:20