ششمين همايش سالانه فناوري اطلاعات و ارتباطات صنعت برق كشور

  • محل برگزاري : سالن شماره 1 نيروگاه طرشت ، ستارخان -نيروگاه طرشت
برگزار کننده
توانير