دومين نشست تخصصي آموزشي بازرسان مبارزه با رشوه و سواستفاده از مقام اداري

همايش آموزشي بازرسان مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري صنعت برق
پيرو برگزاري اولين نشست تخصصي آموزشي بازرسان مبارزه با رشوه و سواستفاده از مقام اداري، دومين جلسه نشست مذکور با حضور بازرسان صنعت برق، اعضاي کميته سلامت اداري وصيانت از حقوق مردم شرکت توانير و مسئولين محترم دفتر بازرسي و مديريت عملکرد وزارت نيرو در مورخ 1396-06-01 در محل سالن اجتماعات ساختمان شهيد قاسمي شرکت توانير برگزار مي گردد.
  • زبان : پارسي
  • هزينه شرکت در همايش : 0
  • تعداد شرکت کنندگان : 50
  • محل برگزاري : سالن اجتماعات ساختمان شهيد قاسمي ، شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي
برگزار کننده
توانير
ياريگران
  • وزارت نيرو