اولين نشست تخصصي آموزشي بازرسان مبارزه با رشوه و سواستفاده از مقام اداري

همايش آموزشي بازرسان مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري صنعت برق
پيرو جلسه مورخ01/12/1395 کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم و در راستاي دستورالعمل و فرآيند اجرايي مواد (91 و 92) قانون مديريت خدمات کشوري و اجراي ماده (9) دستورالعمل مذکور، نشست يک روزه بازرسان منتخب، با حضور مسئولين محترم سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم سازمان امور استخدامي کشوري، سازمان بازرسي کل کشور و دفتر بازرسي و مديريت عملکرد وزارت نيرو ، روز سه ‌شنبه مورخ 17/12/1395 از ساعت 8 الي 30/12 در سالن اجتماعات ساختمان شهيد قاسمي برگزارگرديد.
  • زبان : پارسي
  • هزينه شرکت در همايش : 0
  • تعداد شرکت کنندگان : 100
  • محل برگزاري : سالن اجتماعات ساختمان شهيد قاسمي ، شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي
برگزار کننده
توانير