جلسه هم انديشي دبيران نظام پيشنهادهاي صنعت برق

مشخصات دوره:

عنوان: جلسه هم انديشي دبيران نظام پيشنهادهاي صنعت برق


تاريخ برگزاري دوره:

جلسه هم انديشي دبيران نظام پيشنهادهاي صنعت برق در تاريخ 17/04/92 در سالن كنفرانس شهيد قاسمي برگزار شد.


صورتجلسه

  • زبان : پارسي
  • محل برگزاري : سالن اجتماعات ساختمان شهيد قاسمي ، شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي