جلسه هم انديشي مديران در مورد استقرار نظام پيشنهادها

مشخصات دوره:

عنوان: جلسه هم انديشي مديران در مورد استقرار نظام پيشنهادها


عكس


تاريخ برگزاري دوره: روز پنجشنبه مورخ 13/04/92، ساعت 9-12 در نيروگاه طرشت برگزار گرديد. (87 نفرساعت)


سخنران: جناب آقاي دكتر احمد بزرگيان 


اسلايدهاي (آشنايي با نظام مديريت مشاركتي و آشنايي با اصول و مباني خلاقيت)

  • زبان : پارسي
  • محل برگزاري : سالن شماره 1 نيروگاه طرشت ، ستارخان -نيروگاه طرشت