همايش «خلاقيت و ايده يابي» ويژه كليه پرسنل شركت

همايش خلاقيت و ايده يابي ويژه كليه پرسنل شركت در دو روز در اسفندماه 91 برگزار شد.

مشخصات دوره:

عنوان: همايش «خلاقيت و ايده يابي» ويژه كليه پرسنل شركت


عكس

كارت قرعه كشي برندگان


تاريخ هاي برگزاري دوره: 09/12/91 و 12/12/91 (مجموعا در دو نوبت در ساختمان هاي شهيد قاسمي و شهيد عپاسپور) ساعت 9:30-12 برگزار شد. مجموعا 450 نفر ساعت


سخنران: جناب آقاي مسلم خاني

رزومه آقاي مسلم خاني مدرس كارگاه خلاقيت و ايده يابي


اسلايدهاي خلاقيت 

آزمون خلاقيت و كارآفريني1

آزمون گرايش به خلاقيت1

آزمون گرايش به خلاقيت2

نرم افزار كارآفريني


ايده هاي همكاران