همايش نظام پيشنهادهاي شركت توانير (ويژه كميته هاي تخصصي)

مشخصات دوره:

عنوان دوره: جلسه توجيهي نظام نامه، آيين نامه و دستورالعمل هاي نظام پيشنهادها (ويژه كميته هاي تخصصي)


تاريخ برگزاري دوره: 28/09/91 از ساعت 9 -12 (مجموعا 240 نفرساعت)


عكس

شركت كنندگان

كارت قرعه كشي برندگان


مطالب ارائه شده در دوره:

- مروري بر اقدامات انجام شده در نظام پيشنهادهاي شركت توانير (ارائه دهنده جناب آقاي مهندس كرم رضائي - معاون منابع انساني و تحقيقات و رييس كميته اجرايي نظام پيشنهادهاي شركت توانير)

- تشريح نظام نامه نظام پيشنهادهاي شركت توانير (ارائه دهنده جناب آقاي مهندس مسعود قنبرزاده - مديركل دفتر توسعه مديريت و بهره وري و نايب رييس كميته اجرايي نظام پيشنهادهاي شرك توانير)

- تشريح آيين نامه، دستورالعمل ارزيابي پيشنهادها، دستورالعمل ارزيابي عملكرد واحدهاي سازمان، دستورالعمل ارزيابي عملكرد كميته هاي تخصصي، دستورالعمل ارزيابي كارشناسان (ارائه دهنده سركارخانم مهندس اميره نيكخواه كارشناس مسئول بهره وري و دبير كميته نظام پيشنهادهاي شرك توانير)

  • زبان : پارسي
  • تعداد شرکت کنندگان : 80
  • محل برگزاري : سالن اجتماعات ساختمان شهيد قاسمي ، شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي