صفحه 3 از 12

يازدهمين كنفرانس توسعه منابع انساني

از: ٢٦ آبان ١٣٩٤ تا: ٢٧ آبان ١٣٩٤ ادامه

دهمين كنفرانس ملي نگهداري و تعميرات

از: ١٦ آبان ١٣٩٤ تا: ١٧ آبان ١٣٩٤ ادامه

سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت

از: ٠١ آبان ١٣٩٤ تا: ٠١ دی ١٣٩٤ ادامه

همايش سراسري بيمه

همايش درخصوص بيمه عمر و حوادث و مسئوليت و كتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبتهاي سلامت

سومين سمينار مديريت انرژي با رويكرد سيستمي

http://e-energymanagement.ir/seminar3.php

دهمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه

محور هاي تخصصي كنفرانس مديريت پروژه در فضاهاي مختلف كسب و كار فضاي كسب و كار سازمان هاي پروژه محور مديريت كلان پروژه ها – ابر پروژه ها مديريت پروژه هاي كوچك مديريت پروژه هاي خاص مديريت مهندسي و طراحي پروژه ها مديريت پروژه هاي پايدار / پروژه هاي سبز مديريت پروژه هاي شهري مديريت پروژه هاي نوسازي و مقاوم سازي بافت هاي فرسوده مديريت پروژه هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات مديريت پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي مديريت پروژه ها در بخش خدمات مديريت پروژه ها در بخش صنعت و معدن مديريت پروژه ها در فضاي مجازي مديريت پروژه هاي نوآوري و توسعه محصول مديريت پروژه ها در نظام آموزش عالي كشور مديريت پروژه ها در بهداشت و درمان مديريت استراتژيك پروژه ها تصميمات استراتژيك در مديريت پروژه ها استراتژي‏ هاي سرمايه ‏گذاري و تامين مالي در پروژه ها نقش بازار پول و سرمايه در پروژه ها مطالعات امكان سنجي در پروژه ها نظام هاي اجراي پروژه (سه عاملي، طرح و ساخت، مديريت طرح و ..) انواع مشاركت ها در پروژه ها شبكه هاي تعاملي در پروژه ها مديريت سبد پروژه ‏ها / مديريت برنامه مديريت پروژ با نگرش توسعه پايدار مدل هاي تعالي مديريت پروژه توسعه سازمان / قابليتهاي سازماني در شركت هاي پروژه محور جايگاه صنعت بيمه در مديريت پروژه مديريت پروژه در فضاي تحريم مديريت ساخت داخل در پروژه ها مديريت انتقال تكنولوژي و دانش فني در پروژه ها مديريت ذينفعان، عوامل محيطي، فرهنگي و انساني در پروژه ها رهبري پروژه سازماندهي تيم پروژه آموزش و توسعه تيم پروژه مديريت سرمايه هاي انساني در پروژ ها مديريت ذي نفعان پروژه اخلاق حرفه اي در مديريت پروژه چالش ها و تعارضات انساني در پروژه ها چالش ها و تعارضات محيطي در پروژه ها چالش ها و تعارضات قانوني، مقرراتي و حقوقي در پروژه ها نقش فرهنگ و كارآمدي در پروژه ها متدولوژي ها، روش ها و فنون مديريت پروژه مديريت زمان، هزينه و محدوده در پروژه ها مديريت كيفيت، ايمني، امنيت و محيط زيست مديريت ريسك در پروژه، طرح و سبد پروژه مديريت قرارداد ها - ادعا هاي قراردادي مديريت زنجيره تامين كالا و خدمات در پروژه ها مديريت راه اندازي و اختتام پروژه مديريت دانش، تجارب و درس آموخته ها در پروژه ها مديريت ارزش، مديريت چابك و مديريت ناب بستر ها، كاربرد ها و رويكرد هاي بهره گيري از فناوري ارتباطات، اطلاعات و غيره (ICT - (BIM در پروژه ها استاندارد ها و تكنيك هاي نوين و مدل هاي رياضي و فرا ابتكاري در مديريت پروژه
از: ٢٦ بهمن ١٣٩٣ تا: ٢٧ بهمن ١٣٩٣ ادامه

i-KNOW 2015

i-know.tugraz.at
صفحه 3 از 12