صفحه 12 از 12

سمينار ERP باسا و SAP

از: ١٨ شهریور ١٣٨٣ تا: ١٨ شهریور ١٣٨٣ ادامه

تعمير و نگهداري واحدهاي V94.2

بررسي مشكلات تعمير و نگهداري واحدهاي V94.2
از: ٠٤ تیر ١٣٨٦ تا: ٠٤ تیر ١٣٨٦ ادامه

اولين همايش سراسري مديران بحران، حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور در تهران برگزار شد

اولين همايش سراسري مديران بحران ، حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور در تهران برگزار شد

تجديد ارزيابي

- تجديد ارزيابي - بررسي آئين‌نامه‌هاي تدوين شده براي شركتهاي توزيع - بررسي آئين‌نامه‌هاي تجديدنظر شده و دريافت نظرات مديران مالي

همايش ملي تجربيات پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان

با استعانت از پروردگار متعال و به منظور فراهم نمودن زمينه مناسب براي تبادل تجربيات داخلي و خارجي پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان و چالش‌ها و محدوديت‌هاي مرتبط با اين مقوله، همايش ملي تجربيات پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان در آبانماه 1385 با همكاري شركت‌هاي فعال داخلي و خارجي از بخش خصوصي و دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مي‌شو
از: ٠١ خرداد ١٣٨٦ تا: ٣٠ خرداد ١٣٨٦ ادامه
صفحه 12 از 12