• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
پنج شنبه ، ٠٨ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: ديروز| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع 1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› چهارمين سمينار تعيين الزامات فني اتصال به شبكه توزيع و بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده
فاز نهايي: در ادامه سمينارهاي پيشين جمع بندي مطالب و ارائه مطالعه موردي
 • از: ١٠ تیر ١٣٩٢
 • تا: ١٠ تیر ١٣٩٢
› سومين سمينار تعيين الزامات فني اتصال به شبكه توزيع و بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده
فاز سه: تعيين مشخصات فني تجهيزات جانبي
 • از: ٢٠ شهریور ١٣٩١
 • تا: ٢٠ شهریور ١٣٩١
› دومين سمينار تعيين الزامات فني اتصال به شبكه توزيع و بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده
فاز دو: تعيين محدوده، شرايط و نيازمنديهاي مطالعات
 • از: ٠٧ آذر ١٣٩٠
 • تا: ٠٧ آذر ١٣٩٠