• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
شنبه ، ٠٣ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: دقايقي پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع 1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› بررسي تطبيقي اتوماسيون توزيع به همراه خلاصه گزارش نهايي
اتوماسيون ثانويه (فشار ضعيف) و اوليه (فشار متوسط)توزيع از ديدگاه عوامل پنج گانه (مديريتي ،فضاي كاركردي،فني،فرهنگي و اقتصادي)
 • از: ٠١ بهمن ١٣٩١