صفحه 1 از 1

جلسه آموزش نرم افزار نظام پيشنهادهاي شركت توانير

جلسه آموزش نرم افزار نظام پيشنهادهاي شركت توانير در دو روز "ويژه كميته هاي تخصصي" و "ويژه كليه پرسنل" برگزار شد.

همايش «خلاقيت و ايده يابي» ويژه كليه پرسنل شركت

همايش خلاقيت و ايده يابي ويژه كليه پرسنل شركت در دو روز در اسفندماه 91 برگزار شد.

دوره آموزشي آشنايي با نظام پيشنهادها

از: ١١ خرداد ١٣٨٩ تا: ١٩ خرداد ١٣٨٩ ادامه
صفحه 1 از 1