صفحه 1 از 1

دومين همايش ملي بانوان فرهيخته صنعت آب و برق

از: ١٦ اسفند ١٣٩٥ تا: ١٧ اسفند ١٣٩٥ ادامه

همايش مشترك استانداريها ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت نيرو

همايش مشترك استانداريها ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت نيرو
" بررسي راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف برق "
از: ٠٢ تیر ١٣٨٩ تا: ٠٢ تیر ١٣٨٩ ادامه
صفحه 1 از 1