صفحه 1 از 2

جلسه هماهنگي کاربران GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع برق

سومين جلسه هماهنگي کاربران GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع با حضور نمايندگان شرکت هاي برق منطقه اي

GIS Administrator at Maui Electric Company, Ltd

Eric Abe, GIS Administrator at Maui Electric Company, Ltd. talks about the Special Achievement in GIS Award that Maui Electric received at the 2007 ESRI International User Conference.

جلسه كارگروه تخصصي نرم افزار

جلسه كارگروه تخصصي نرم افزار 86

افتتاحيه 2006 ESRI

افتتاحيه 2006 ESRI معرفي امكانات IMAGE-SERVER

spatial analysis on net work

توسط پروفسور:

ATsuyuki

سازمان نقشه برداري كشور

-بر گزاركننده: مديريت پژوهش و برنامه ريزي ومركز تحقيقات نقشه برداري
از: ١٨ بهمن ١٣٨٥ تا: ١٨ بهمن ١٣٨٥ ادامه

دوربين هواييULTRACM گارگاه تخصصي

از: ٢٣ خرداد ١٣٨٥ تا: ٢٣ خرداد ١٣٨٥ ادامه
صفحه 1 از 2