صفحه 1 از 1

سمينار توليد پراكنده با ملاحظات استفاده از حرارت

بنا به گزارش امور ارتباطات سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا): سمينار انجام مطالعات توليد پراكنده DG با امكان استفاده به صورت CHP در صنايع بالاي يك مگاوات توسط سازمان بهره وري با همكاري دانشگاه صنعتي امير كبير برگزار گرديد.

همايش اشنايي با ساز و كارهاي توليد پراكنده

همايش اشنايي با ساز و كارهاي توليد پراكنده با حضور مهندس عبدالخالق زاده،مجري طرح توليد پراكنده توانير وجمعي از سرمايه گذاران بخش خصوصي در برق منطقه اي يزد برگزار شد.
صفحه 1 از 1