صفحه 1 از 1

نخستين همايش واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي وزارت نيرو

كرج -مهرشهر -بلوار امام-موسسه تحقيقات و اموزش مديريت (وابسته وزارت نيرو )
از: ٠٣ آبان ١٣٩٠ تا: ٠٤ آبان ١٣٩٠ ادامه

نهمين كنفرانس بين المللي مديريت

خواهشمند است از مديران و كارشناسان محترم تجار ب خود را تا تاريخ 15-05-90 به دبير خانه همايش ارسال نمايند
سايت
www.irim.com
براي اطلاعات بيشتر لطفا بروشور همراه را مطالعه نماييد
از: ٢٨ آذر ١٣٩٠ تا: ٣٠ آذر ١٣٩٠ ادامه

دومين همايش ملي«ارتقاي توان داخلي بارويكردتوسعه نظام پيمانكاري

توسط مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف
از: ١٥ اسفند ١٣٨٩ تا: ١٦ اسفند ١٣٨٩ ادامه

همايش توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در نيرو

جهت دريافت اطلاعات بيشتر به
آدرس : http://www.ictpc.ir
مراجعه فرماييد
از: ٢٣ شهریور ١٣٨٩ تا: ٢٤ شهریور ١٣٨٩ ادامه

برگزاري ششمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات

http://www.ictm.ir
از: ٠٤ اسفند ١٣٨٨ تا: ٠٥ اسفند ١٣٨٨ ادامه

برگزاري اولين كنفرانس ملي مديريت فرايند

http://mangement.ut.as.ir
از: ٠٥ اسفند ١٣٨٨ تا: ٠٥ اسفند ١٣٨٨ ادامه
صفحه 1 از 1