• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
جمعه ، ٠٦ مرداد ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 6 ساعت و 4 دقيقه پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع 1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› چهارمين سمينار تعيين الزامات فني اتصال به شبكه توزيع و بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده
فاز نهايي: در ادامه سمينارهاي پيشين جمع بندي مطالب و ارائه مطالعه موردي
 • از: ١٠ تیر ١٣٩٢
 • تا: ١٠ تیر ١٣٩٢
› بررسي تطبيقي اتوماسيون توزيع به همراه خلاصه گزارش نهايي
اتوماسيون ثانويه (فشار ضعيف) و اوليه (فشار متوسط)توزيع از ديدگاه عوامل پنج گانه (مديريتي ،فضاي كاركردي،فني،فرهنگي و اقتصادي)
 • از: ٠١ بهمن ١٣٩١
› سومين سمينار تعيين الزامات فني اتصال به شبكه توزيع و بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده
فاز سه: تعيين مشخصات فني تجهيزات جانبي
 • از: ٢٠ شهریور ١٣٩١
 • تا: ٢٠ شهریور ١٣٩١
› دومين سمينار تعيين الزامات فني اتصال به شبكه توزيع و بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده
فاز دو: تعيين محدوده، شرايط و نيازمنديهاي مطالعات
 • از: ٠٧ آذر ١٣٩٠
 • تا: ٠٧ آذر ١٣٩٠
› مطالب ارائه شده در سمينار تخصصي GIS توزيع
88/5/25
 • از: ٢٥ مرداد ١٣٨٨
 • تا: ٢٥ مرداد ١٣٨٨