صفحه 1 از 11

دومين نشست تخصصي آموزشي بازرسان مبارزه با رشوه و سواستفاده از مقام اداري

همايش آموزشي بازرسان مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري صنعت برق
از: ٠١ شهریور ١٣٩٦ تا: ٠١ شهریور ١٣٩٦ ادامه

اولين نشست تخصصي آموزشي بازرسان مبارزه با رشوه و سواستفاده از مقام اداري

همايش آموزشي بازرسان مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري صنعت برق
از: ١٧ اسفند ١٣٩٥ تا: ١٧ اسفند ١٣٩٥ ادامه

كنفرانس بين المللي مديريت ارزش آفرين اسفند 95

از: ١٥ اسفند ١٣٩٥ تا: ١٦ اسفند ١٣٩٥ ادامه

نهمين كنفرانس بين المللي مديريت دانش 1395

از: ٠٧ بهمن ١٣٩٥ تا: ٠٨ بهمن ١٣٩٥ ادامه

دومين همايش ملي بانوان فرهيخته صنعت آب و برق

از: ١٦ اسفند ١٣٩٥ تا: ١٧ اسفند ١٣٩٥ ادامه

همايش بين المللي نورپردازي و روشنايي

سومين همايش بين المللي نورپردازي و روشنايي 20 دي ماه 95 برگزار مي شود.
از: ٢٠ دی ١٣٩٥ تا: ٢٥ دی ١٣٩٥ ادامه

همايش مورخ 95/3/16 بيمه

همايش درخصوص انعقاد قرارداد درمان 96-95

آيين نامه منابع انساني شركتهاي پيمانكار (توزيع)

از: ١١ اردیبهشت ١٣٩٥ تا: ١١ اردیبهشت ١٣٩٥ ادامه

نخستين همايش ملي علوم اسلامي،حقوق و مديريت

از: ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٥ تا: ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٥ ادامه

بيست و ششمين كنفرانس سازماندهي دانش كوزنسا - ايتاليا

از: ٢٦ فروردین ١٣٩٥ تا: ٢٨ فروردین ١٣٩٥ ادامه
صفحه 1 از 11